Pokud plánujete návštěvu Tuniska jako turista, pravděpodobně se ptáte, zda budete potřebovat vízum. Tunisko je pro občany České republiky relativně snadno dostupnou zemí, a to i díky nepřetržitému letovému spojení mezi Prahou a Tuniskem. Zde se dozvíte, zda jsou nebo nejsou potřebná víza a jak dlouho můžete zůstat v této africké zemi.

Vízová povinnost pro Českou republiku

Dobrou zprávou pro turisty z České republiky je, že pro pobyt v Tunisku, který trvá méně než 90 dnů, není potřeba vízum. Stačí mít platný cestovní pas, který musí být platný alespoň šest měsíců od data návratu.

Pokud turisté z České republiky chtějí v Tunisku zůstat déle než 90 dnů, musí požádat o vízum. Víza lze získat na velvyslanectví Tuniska v Praze nebo při příjezdu do země. Nicméně, doporučuje se, aby si turisté vízum zajistili před odjezdem do Tuniska, aby se vyhnuli možným zpožděním a problémům při vstupu do země.

Důležité informace o vízech

Je důležité si uvědomit, že i když je pro turisty z České republiky nezbytné mít platný cestovní pas, není nutné mít vízum při pobytu v Tunisku kratším než 90 dnů. Turisté musí však být připraveni na to, že mohou být požádáni o předložení dokumentů o ubytování nebo potvrzení o finančních prostředcích, aby prokázali, že jsou schopni pokrýt své náklady na pobyt v zemi. Toto se samozřejmě netýká organizovaných zájezdů cestovních kanceláří.

Podle informací ministerstva zahraničí je při opožděném opuštění země (např. z důvodu hospitalizace) třeba požádat o výstupní vízum na policii v místě pobytu a doložit důvody prodloužení pobytu.

V případě kratšího překročení doby pobytu (cca několik dní, jeden týden), jež není řádně zdůvodněno, je tuniskými orgány uložena finanční sankce dle délky doby překročení pobytu.  Překročení délky bezvízového pobytu (90 dní) je sankcionováno pokutou ve výši 20,- TND za každý týden nelegálního pobytu. Delší překročení legální doby pobytu má za následek krom finanční sankce i udělení zákazu vstupu na území Tuniska na dobu ne kratší 5 let.